Perlov indeks

Mera delotvornosti metoda kontracepcije. Perlov indeks daje broj neželjenih trudnoća kada neki metod 100 parova koristi 12 meseci. Što je Perlov indeks niži, metod je delotvorniji.