Sterilizacija

Izazivanje neplodnosti hirurškim postupkom. Kod žena postoji nekoliko mogućih metoda sterilizacije. Svi imaju isti cilj – da spreče da se jajna ćelija sretne sa spermatozoidima u jajovodu. Hirurška podela ili podvezivanje jajovoda može ovo postići njihovim delimičnim ili potpunim uklanjanjem. Kod muškaraca se podeli ili podveže vas deferens manjim hirurškim postupkom (vazektomija).