Pilula za jutro posle

Hormonska kontraceptivna pilula za hitnu i neposrednu zastitu nakon rizicnog odnosa.