Udruženje za reproduktivno zdravlje

Udruženje  se osniva kao nestranačko neprofitno udruženje koje ima za cilj da naučno i stručno istražuje narušavanje reproduktivnog zdravlja i s tim u vezi da edukuje mlade putem podizanja svesti  o reproduktivnom zdravlju i njegovom značaju za celokupni kvalitet života žene  kao i njene porodice.

Putem prosvećivanja ženske populacije  indirektno će se sprovesti edukacija njihovih muških partnera što je jako značajno u zajedničkom planiranju porodice ili makar zajedničkog života i razbijanja zabluda koje postoje u vezi sa metodama koje se koriste u planiranju porodice.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva udruženje naročito:
1. prikuplja i obradjuje stručnu literaturu iz oblasti pojavnih oblika narušavanja reproduktivnog zdravlja žena u Srbiji
2.organizuje samo ili u zajednici sa dr. organizacijama stručne skupove, savetovanja, seminare i dr. oblike stručnog obrazovanja u ovoj oblasti
3. objavljuje knjige i dr. publikacije
4. organizuje naučne i stručne radnike za rad na naučnim, stručnim, i istraživačkim projektima iz domena reproduktivnog zdravlja žena
5. saradjuje sa univerzitetima str. udruženjima i dr. organizacijama u zemlji i inostranstvu koji se bave reproduktivnim zdravljem žena.

Član udruženja može biti svako lice koje prihvata ciljeve udruženja i statut.
Odluku o prijemu donosi upravni odbor.

Članstvo se stiče potpisivanjem popunjene pristupnice koju možete preuzeti odavde i poslati zajedno sa uplatnicom na adresu udruženja.

Pristupnica

Pristupnica

Iznos od 150 dinara na ime godišnje članarine možete uplatiti na žiro račun Udruženja za reproduktivno zdravlje:
220-71713-02
Procredit banka

Ovde možete preuzeti vodič u za kombinovanu hormonsku i intrauterinu kontracepciju:

Kratka verzija

Dugačka verzija

Hvala na podršci!

banner

Zahvalni smo našem sponoru BayerPharmaceuticals što nas podržava u našem nastojanju stalnog unapredjenja reproduktivnog zdravlja.

Newsletter

Ukoliko želite da primate najnovija obaveštenja možete se prijaviti ovde.

Česta pitanja

Kad počinje zaštita pilule?